"จะเตะฟุตบอลทั้งที  ต้องมีประตูให้ยิง"
เมื่อเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ (ช่วงเดือนกันยายน เพื่อต้อนรับปีงบประมาณใหม่) นำขบวนการ  PDCA มารื้อพื้นกันใหม่ ในที่ทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่  ได้กลับมาดูงานของตัวเอง  พัฒนางานอย่างเป็นวงจร ในพื้นฐานงานประจำของตนเอง  โดยมีเป้าหมายทีชัดเจนขึ้นในการทำงาน  (คงเหมือนกับนักฟุตบอลหากจะเตะบอลทั้งทีก้อต้องมีประตูให้ยิง) ก้อมีผลสะท้อนมาให้เห็นมากพอสมควร บ้างก้อพอใจ  บ้างก้อบอกว่าเอาเรื่องง่ายหรือเรื่องเก่าๆ มาเล่น บ้างก้อว่า ทำไปก้อเหนื่อยเปล่า คงยากที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดการทำงานของคน เพราะไม่อยากเหนื่อยและบำบากมากกว่าเดิม แต่  ส่วนตัวแล้วก้อยังศรัทธาและเชื่อในเรื่องง่ายๆ นี้ และ เรื่องเก่าๆ เช่นนี้มีคุณค่า และเป็นพื้นฐานของการทำงาน อย่างมีเป้าหมาย พร้อมทั้งง่ายที่จะจับมาคุยกันให้เข้าใจ  และทำให้งานง่ายขึ้น แต่ยากในช่วงแรกเท่านั้นเอง หรือคนอื่นคิดต่างอย่างไรไม่ทราบได้