วันนี้มีปัญหาในการส่งงาน  mindmapper เนื่องจาก zip file แล้วส่งทาง  gmail ไม่ได้  zip ไป2 ไฟล์  แต่ส่งได้แค่ไฟล์เดียว  เลยแก้ปัญหาด้วยการส่งแนบเอกสารธรรมดา และปัญหาใหญ่ก็คือวันนี้เข้าไปใน multiply  ไม่ได้  เลยยังเอา  mindmapper ใส่ในบล็อกไม่ได้แย่จัง