GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ธรรมะจากหนังสือสวดมนต์(1) หลักตัดสินธรรมวินัย๘ประการ

เพื่อความปลอดภัยให้นำหลักนี้ไปจับเทียบเคียง หากปรากฏว่าครูบาอาจารย์สำนักใดสอนให้เขาปฏิบัติธรรมแล้วเป็นไปเพื่อ๘ประการดังกล่าว พึงรู้ว่านั่นสอนผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพึงละการปฏิบัตินั้นเสีย แต่ถ้าสอนตรงกันข้ามนี้พึงรู้ว่าสอนถูกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า พึงปฏิบัติตามเถิด.

จากหนังสือคู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนังสือสวดมนต์ แปลเป็นไทย บทสวดมนต์ต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้รวบรวมจาก คู่มืออุบาสก-อุบาสิกา สวนโมกขพลาราม สวดมนต์แปลฉบับหลวง มนต์พิธี พิมพ์เผยแพร่โดยธรรมสภา ...ในหน้า๑๙๓ หัวข้อที่๘ได้กล่าวถึง"หลักตัดสินธรรมวินัย๘ประการ" มีเนื้อความว่า

                                      

 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจ ไม่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย้อมใจ
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์  ไม่เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลส  ไม่เป็นไปเพื่อละกิเลส
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ ไม่เป็นไปเพื่อความอยากน้อย(มักน้อย)
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ  ไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่เป็นไปเพื่อความสงัด
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน  ไม่เป็นไปเพื่อความเพียร
 • ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก  ไม่เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย                    

ธรรมเหล่านี้พึงรู้ว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า (แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสสิ่งที่ตรงกันข้ามว่าเป็นธรรม เป็นวินัย)

                                   

(พระไตรปิฏก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต โคตมีสูตร เล่มที่๒๓/๒๘๘)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ธรรมะข้อคิด
หมายเลขบันทึก: 61020
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ขอบคุณคะพี่ขวัญ...

กะปุ๋มกำลังเรียนรู้เรื่องนี้อยู่เช่นกัน แต่อ่อนหัดเหลือเกิน...จนครู เพื่อน และกัลยานมิตร...ทั้งดุและให้กำลังใจไปพร้อมกัน...

...

ขอบคุณอีกครั้งนะคะ...เรื่องเล่าดีดีที่นำมาฝากกัน

(^___^)

กะปุ๋ม

ยินดีเช่นกันค่ะที่กะปุ๋มเป็นอาคันตุกะคนแรกที่มาลปรร...ขอบคุณนะคะ
ให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง สาธุ สาธุ