ความเห็น 99171

ธรรมะจากหนังสือสวดมนต์(1) หลักตัดสินธรรมวินัย๘ประการ

เขียนเมื่อ 
ยินดีเช่นกันค่ะที่กะปุ๋มเป็นอาคันตุกะคนแรกที่มาลปรร...ขอบคุณนะคะ