ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)

นางสาวพันธ์ทิพย์ บุญแก้ว อายุ 27 ปี
บ้านเลขที่ 93/1 ม.7 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130คำถาม : การจักสานในความหมายของคุณคืออะไร
คำตอบ : การนำวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เช่น ของใช้ ของประดับ
คำถาม : การจักสานมีอยู่กี่ประเภท

คำตอบ : มี 2 ประเภท <1> การนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น เถาวัลย์ ย่านลิเภา
<2> การนำวัสดุอุปกรณ์สำเร็จรูป
คำถาม : ผู้คนในยุคปัจจุบันนิยมใช้เครื่องจักสานมากน้อยเพียงใด
คำตอบ : มาก
คำถาม : การจักสานเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของท่าน
คำตอบ: อาชีพหลัก
คำถาม : คุณคิดว่าการจักสานทำเป็นอาชีพหลักได้ไหม
คำตอบ : ได้
คำถาม : การจักสานมีวิธีขั้นตอนการสานเหมือนหรือต่างกัน
คำตอบ : แตกต่างกัน
คำถาม : คุณมีความสุขมากน้อยเพียงใดที่ได้ทำการจักสาน
คำตอบ : มาก เพราะอยู่กับงานนี้มานานแล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจักสานความเห็น (0)