มิตร คือ ?

                     มิตร  คือ  ผู้รู้ใจในยามหม่น
                     มิตร  คือ  คนเอื้อสุขปลุกปลอบขวัญ
 
                     มิตร  คือ  ค่ากว่าใครในชีวิต
 
                     มิตร  คือ  ความผูกพันอันยั่งยืน
                     มิตร  คือ  แสงแห่งใจให้ความหวัง
                     มิตร  คือ  แสงแห่งพลังยังความชื่น
                     มิตร  คือ  ชิดขวัญทุกวันคืน
                     มิตร  คือ  ผู้หยิบยื่นความชื่นบาน
                     มิตร  คือ  แสงแห่งตะวันอันอบอุ่น
 
                     มิตร  คือ  คุณค่าใจแผ่ไพศาล
                    มิตร  คือ  ผู้คู่ใจไปชั่วกาล
                    มิตร  คือ  หวานแห่งหวานซาบซ่านใจ
                    มิตร  คือ  ทุกทุกอย่างกลางดวงจิต
 
                    มิตร  คือ  มิตรทรงค่ากว่าสิ่งไหน
                    มิตร  คือ  แสงแห่งฟ้าอันอำไพ
                    มิตร  คือ  ความยิ่งใหญ่ในชีวิต
                    มิตร  คือ  ขวัญอันหวามซึ่งความหมาย
 
                   มิตร  คือ  สายสัมพันธ์มั่นในจิต
                   มิตร  คือ  ผู้นิยมความเป็นมิตร
                   มิตร  คือ  ผู้อยู่ชิดนิจนิรันดร์