ถ้าจะนำผู้อื่นเข้าแพลนเน็ตก็ไปที่บันทึกของเขาจะมีคำถามว่านำเข้าแพลนเน็ตหรือไม่กดเข้าแพลนเนตได้เลยถ้าเราต้องการแค่นี้ก็สามารถนำเข้าแพลนเน็ตได้แล้วค่ะ