ในวันเสาร์นี้ผมและเพื่อนเพื่อนได้นัดกันมาทำงานmind mapperที่อาจารย์สั่งให้ทำที่ห้องคอมอาคาร 12 แต่พอมาทำได้ประมาณ 10 นาทีปรากฏว่าห้องคอมไม่ว่างเพราะใช้สำหรับสอน นักศึกษา กศ.บป.ผมและเพื่อน ๆก็ได้ชวนกันไปทำที่ศูนย์คอมแต่พอไปถึงที่ศูนย์คอมปรากฏว่าที่นั้นห้องคอมไม่ว่างสักห้องชั้น3เขาก็ใช้อบรมชั้น2เขาก็ใช้เรียนผมกับเพื่อน ๆ ก็ชวนกันไปห้องคอมอาคาร 11 จึงจะได้ทำแต่กว่าผมกับเพื่อน ๆ จะได้ทำงานกว่าจะหาห้องคอมได้มันก็บ่ายสองโมงเข้าไปแล้วทำให้งานที่จะทำนั้นไม่เสร็จผมและเพื่อน ๆ ก็ได้นัดกันมาทำกันวันอาทิตย์อีก