นายก สปป.ลาว กล่าวถึงการพัฒนาสู่อนาคต

สิ่งที่พูดออกไปพูดด้วยใจจริง เสมือนพูดกับประชาชนประเทศเดียวกัน

ดร.ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว กล่าวปาฐกถาพิเศษ สปป.ลาว สู่อนาคตการพัฒนา


ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเป็นแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559

ผมขออนุญาตนำเสนอบันทึกแบบเร็วที่บันทึกไว้ขณะฟังบรรยาย ยังไม่ได้มีการเรียบเรียง เรียงร้อยให้น่าอ่าน

ลาวจะเปลี่ยนจาก land lock เป็น Land link เพื่อพัฒนาการหารือกับนายกประยุทธ ขอให้ไทยทำรถไฟ เพื่อเชื่อม ไทย ลาว เพราะ ลาว จะทำรถไฟจากจีนมาถึงท่านาแล้ง ถ้าไทย ไม่ทำ จะเป็นรถไฟกุด (รถไฟขาดช่วง) และหารือขอให้นายกประยุทธ ทำสะพานข้ามน้ำโขงสำหรับทางรถไฟโดยเฉพาะ (นายกทองลุนบอกนายกประยุทธให้ทำขัว นายกประยุทธไม่รู้จักขัว เลยหันไปถามคนข้างๆ ฮ่าๆๆๆ)

ยุทธศาสตร์ของ สปป.ลาว ในการพัฒนา จากกองประชุมใหญ่ครั้งที่ 10 เพื่อพัฒนาถึงปี 2020 เพื่อให้เป็นฝันที่อาจจะเป็นจริงหรือเป็นความฝันที่เป็นไปได้ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยของประเทศและของโลกด้วย

ในปี 2015 อยากให้ GDP อยู่ที่ 7% และอยากให้รายได้ต่อหัว 7000 เหรียญต่อปีต่อคน

โครงสร้าง ศก. ของลาว จะเป็นเศรษฐกิจบริการและอุตสาหกรรม เป็นเศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

สังคมและวัฒนธรรม เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่มากและมาโดยตลอด

วิสัยทัศน์ปี 2030 คือ ลาวจะเป็นประเทศก้าวไปเป็นประเทศที่มีรายรับปานกลางสูง

ขอให้อาจารย์ช่วยวิจัยเพื่อนำทรัพยากรที่ลาวมีอยู่ไปสู่การพัฒนา

สร้างความกลมเกลียวในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม

ขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการใช้ท่าเรือทะเล การขอสิทธิ์ LLDC ซึ่งไทย เวียดนาม ให้มาเสมอ แต่มีบางช่วงที่มีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็จะขอความอนุเคราะห์ต่อไป และอยากให้ยั่งยืน

ทรัพยากรป่าไม้มีอยู่มาก แต่จะงดการตัดป่าไม้และไม่ส่งออกไม้ท่อน(ซุง)

ลาวจะก้าวไปสู่ประเทศกำลังพัฒนาในปี 2030

ลาวจะผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอและขายให้ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังไม่กล้าพูดว่าจะเป็นแบตเตอรรี่ของเอเชีย วันนี้เจรจากับนายกประยุมธ เพื่อขายไฟฟ้าให้ไทยเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกกะวัตต์ แต่นายกประยุทธต่อรองและตกลงที่ 9,000 เมกกะวัตต์ (จากเดิมที่มีสัญญาจะซื้อขายที่ 7,000 เมกกะวัตต์)

จะผลิตสินค้าเพื่อการแข่งขัน แต่จะไม่ผลิตสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านผลิตแล้ว

ดร.สมคิด เสนอ เส้นทาง ศก. CLMVT ก็สนใจข้อเสนอ เพิ่มจาก CLMV

ยุทธศาสตร์ (ที่ สปป.ลาว คาดหวัง)

1. สปป.ลาว มีเสถียรภาพทางการเมือง และความสงบทางสังคม

2. เอาใจสร้างทรัพยากรมนุษย์ (รมต.ลาว มี ผญ. เป็นกำลังสำคัญมากขึ้น ต้องส่งเสริมและให้ความสำคัญ)

3. ความสามัคคีของชนเผ่าต่างๆ

4. ต้องมีระบบกฎหมายครอบคลุม

5. มีประชาธิปไตยที่ดีภายใต้กฎหมาย

6. จะส่งเสริมการลงทุนจาก ต่างประเทศและภาคธุรกิจ

7. นโยบายต่างประเทศในการสร้างสัมพันธภาพ อย่างเสมอต้อนเสมอปลาย

8. การรับมือต่อภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น สงคราม

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ลาว

เป็นประเทศใกล้เคียงที่ไม่อาจตัดแยกจากกันได้

สมาคมมิตรภาพไทย-ลาว สำคัญที่สุด

ส่วนเงื่อนไขอื่น เช่น JBC หรือ อื่นๆ ก็มีอยู่บ้าง ขอให้สืบต่อเพื่อปรึกษาหารือและดำเนินการต่อ

การไปมาหาสู่ในระดับสูงเป็นส่วนช่วยเหลือเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี สมเด็จพระเทพฯ ก็ช่วย เพราะเสด็จบ่อยครั้ง แม้ท่านจะเหนื่อยแต่ก็ยังจัดงานเลี้ยงต้อนรับ (วันที่ 5 ก.ค.59)

ปี 1990 สมเด็จพระเทพฯเสด็จ ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสองประเทศ และทำให้ความขัดแย้งคลี่คลาย

ลาวกับไทย ต้องร่วมมือกันในการร่วมกันพัฒนา ต้องสร้างความเชื่อมั่นร่วมกัน

ไปเยี่ยมและปฏิบัติหน้าที่ในหลายจังหวัด เช่น สระบุรี สุพรรณบุรี จึงกล่าวกับคนไทยเชื้อสายลาวที่แต่งชุดชนเผ่ามาต้อนรับว่า "การรักษาความเป็นลาวไว้ จะช่วยรักษาความเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทยไว้ "

ภาษาไทยกับภาษาลาว ถือเป็นความได้เปรียบของประชาชนทั้งสองประเทศ ในการติดต่อสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ

การปักปันเขตแดน ควรจะช่วยกันแก้ไข เพราะท้ายที่สุดก็เป็นมรดกของลูกหลานอยู่ดี อยากเห็นปัญหานี้หมดไปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

นายกฯสรุปสุดท้ายว่า "สิ่งที่พูดออกไปพูดด้วยใจจริง เสมือนพูดกับประชาชนประเทศเดียวกัน"

และก่อนจบ นายกฯทองลุนกล่าวว่า จะต้องให้มีคำถาม ถาม/ตอบ ไม่เช่นนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย

ถาม/ตอบ

ถาม : ถ้าจะพัฒนาเรื่องพลังงาน สปป.ลาว เลือกจะพัฒนาพลังงานด้านใด น้ำ ลม ถ่านหิน แสงอาทิตย์

ตอบ : ถ้าพัฒนาพลังงานอย่างเดียว อย่างอื่นต้นทุนแพง และเป็นพลังงานไม่สะอาด แต่นิวเคลียร์ยังไม่ได้คิด


อ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ กองสื่อสารองค์กร มข. จัดการข่าวได้ดีเยี่ยมที่นี่ https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0012595&l=thขอบคุณภาพจาก เครือข่ายประชาวัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/กองสื่อสารอบค์กร มข./ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)