ประชุมวิชาการสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทาราแจ้งวัฒนะ วันพุธที่ 6 กค 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)