มองภาพใหญ่โลก ภาพใหญ่ประเทศไทย

ประเทศไทยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เราสามารถใช้จุดแข็งพัฒนาสังคมของเราเอง และช่วยโลกได้

มองภาพใหญ่โลก ภาพใหญ่ประเทศไทย

บทความที่ประเทืองปัญญาสุดสุด โโย ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ที่ มองภาพใหญ่โลกภาพใหญ่ประเทศไทย.pdf

วิจารณ์ พานิช

๕ ก.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)