ละครใจ ให้เรียน เปลี่ยนอารมณ์

การประเมินหลังเรียนรู้ผ่านการแสดงละครพัฒนาสุขภาวะใจให้แต่ละท่านทบทวนอารมณ์ขณะทำงานกลุ่ม (ส่วนใหญ่ศักยภาพใจอยู่ศูนย์หัว รองลงมาคือศูนย์หัวใจ และกลุ่มเล็กอยู่ศูนย์ท้อง)


ในเวลา 15 นาที เริ่มจาก ตอบโจทย์ภาพย่อยสู่ภาพรวม ซักซ้อมสมาชิกกลุ่มตามการตรวจสอบใจ (ศูนย์หัว - คิดสร้างสรรค์สื่อสารภาษากายมากกว่าภาษาพูด หากกังวลก็ให้หลับตาตั้งสติมือสัมผัสใจ ด้วยการถามตอบตัวเองถึงสิ่งที่ตั้งใจทำดีในวันนี้ ศูนย์หัวใจ - คิดเสียงประกอบอารมณ์อ่อนไหว หากน้อยใจก็ให้เดินไปมาสบายๆ ให้น้ำตาไหลจนหยุด และศูนย์ท้อง - คิดวิพากษ์เชิงพัฒนาคุณภาพ หากหงุดหงิดก็ให้จิบน้ำปรับความหิว) รวมทั้งเรียนรู้เคล็ดลับการเคาะอารมณ์ง่ายๆ พร้อมจับมือใกล้ชิดทุกคนเพื่อปลุกพลังใจก่อนการแสดงจิตสื่อสารในเวลา 1-2 นาทีอย่างเต็มศักยภาพ


หัวข้อที่ให้ประเมิน แต่ละข้อ ใช้สเกล 0 คะแนน คือ ไม่มีอารมณ์นั้น ถึง 10 คะแนน คือ มีอารมณ์นั้นมากที่สุด

หมวดอารมณ์ลบขณะทำงานกลุ่มที่กระตุ้นสถานการณ์เครียดเชิงบวก

 • Critique รู้สึกได้วิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติชม
 • Hate รู้สึกไม่พอใจผู้อื่น ทั้งพูดและไม่พูด
 • Anti รู้สึกแยกตัว ไม่อยากมีส่วนร่วม
 • Narrow รู้สึกคิดไม่ออก ยึดติดคิดในกรอบมากเกินไป
 • Grief รู้สึกน้อยใจเสียใจที่ไม่ได้ช่วยกลุ่มเพื่อนอย่างเต็มที่
 • Empty รู้สึกไม่เกิดการเรียนรู้ใดๆ ขณะวางแผนทำงานกลุ่มในระยะสั้น

หมวดอารมณ์บวกขณะทำงานกลุ่มที่กระตุ้นสถานการณ์เครียดเชิงบวก

 • Creative รู้สึกได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 • Humanized รู้สึกได้ช่วยเพื่อนๆอย่างจริงใจ
 • Active รู้สึกช่วยเพื่อนอย่างกระตือรือล้น
 • Network รู้สึกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอย่างจริงจัง
 • Giving รู้สึกได้เป็นผู้ให้แรงกายใจอย่างดีเยี่ยม
 • Empowering รู้สึกได้ใช้และให้พลังกลุ่มสำเร็จสามัคคี

หากอารมณ์บวกมากกว่าอารมณ์ลบ ก็จงพัฒนาสุขภาวะใจให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หากอารมณ์ลบมากกว่าหรือพอๆกับอารมณ์บวกก็จงทบทวนค้นหากระบวนการจัดการอารมณ์ให้ร่าเริง เข้มแข็ง และเมตตา พร้อมด้วยการบริหารร่างกายและจิตใจให้ถูกกระบวนทัศน์เพื่อป้องกันภาวะ Sitting Disease จนถึง Emotional Distress อย่างรวดเร็วด้วยกิจกรรมบำบัดจิตสังคมบูรณาการการฝึกจิตใต้สำนึก

กราบขอบพระคุณท่านผู้บริหาร ผู้จัดงาน และผู้เข้าอบรมจาก Central Group ทุกท่านที่ให้โอกาสดร.ป๊อปในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนตกผลึกและสร้างนวัตกรรมการสร้างสุขภาวะใจในวันนี้

นี่คือกิจกรรมบำบัดกลุ่มพลวัติบูรณาการการฝึกจิตใต้สำนึกวัดพลังใจมิติอารมณ์ มุ่งเป้าหมายให้พัฒนาศักยภาพใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองสูงสุดคือ Coaching Humble Attitude & Natural Gift with Empathy

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเรียนรู้เลยครับ

ผมใช้กิจกรรมละครกับการสอนภาษาอังกฤษด้วยครับ

สบายดีไหมครับ

ขอบพระคุณมากครับพี่ขจิต สบายดีมากๆครับ หวังว่าพี่คงสบายดีนะครับ ด้วยความเคารพรักและคิดถึงเสมอครับผม

ขอบพระคุณมากครับพี่โอ๋และคุณเพชรน้ำหนึ่ง