​คุณค่าของการทบทวนหลังการฏิบัติ (After Action Review)

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ นั่นคือ การพาทีมงานฝึกปรือการให้ความหมาย ให้คุณค่าและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผลที่เกิด กับเหตุปัจจัยของมัน นี่คือ หัวใจการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้คือการให้ความหมายให้คุณค่าสิ่งที่เราพบเจอ การทำอย่างนั้น เท่ากับแต่ละคนในทีมต้องใช้ทักษะการสังเกต ฟัง คิด ถาม และบันทึกสิ่งที่เราเข้าใจ สิ่งเหล่านี้ต้องลงทุนด้วยการฝึกเท่านั้น ทำบ่อยๆ ย่อมดีกว่าเสมอ และอย่าทำการทบทวนเพียงแค่เหมือนพิธีกรรม แค่ได้ทำได้บันทึกความรู้แล้วจบกัน

ที่สำคัญ หัวหน้าทีมต้องใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงมาก ที่ผ่านมาลูกทีมไม่เก่งขึ้นเพราะหัวหน้าทีมไม่เชื่อในศักยภาพของลูกทีม จึงไม่เปิดโอกาสให้ความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวของลูกทีมออกมา สังเกตพฤติกรรมนี้ได้จากการประชุมในที่ทำงาน ถ้าหัวโต๊ะยังใช้ "การสอน" และ "การสั่ง" มากเท่าไร หัวหน้าก็จะยิ่งเหนื่อยขึ้นมากเท่านั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)