๑๗๙.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

บันทึกที่ ๑๗๙ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

........เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปไหว้พระที่วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เขียนเคยไปหลายครั้งแต่นานมาแล้ว มาครานี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง ความสวยงามวิจิตรพิสดาร ทัศนียภาพบริเวณรอบวัดสร้างความสงบ ร่มรื่นใจเป็นอย่างยิ่ง


........พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร”พระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง ๘ ทิศสร้าง ในเนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์ชั้นที่ ๑ เป็นชั้นเอนกประสงค์ใช้สำหรับพิธีทางศาสนา ประกอบด้วยรูปหล่อพระเทพวิสุทธิมงคล(หลวงปู่ศรี มหาวีโร)ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่จัดประชุม


ชั้นที่ ๓ เป็นพระอุโบสถและจัดแสดงรูปเหมือคณาจารย์องค์สำคัญในประเทศจำนวน ๑๐๑ องค์ชั้นที่ ๔ จุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณโดยรอบองค์เจดีย์
ชั้นที่ ๕ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) กำลังอยู่ระหว่างรวบรวม

ชั้นที่ ๖ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฏฐิธาตุพระอรหันต์องค์ต่างๆ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...รู้สึกถึงความร่มเย็น...มากๆนะค

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อาจารย์

ร่มเย็น สงบ

สบายใจค่ะ