วันที่ 30 เวลาว่างที่ต้องเคลียงาน(28 มิถุนายน 2559)

วันนี้ฉันมีสอนแค่คาบเดียวเป็นวันที่ค่อนข้างสบาย ๆ เช้านี้สอนคณิตศาสตร์ ป.4/2 ตอนเช้าเรื่องการแต่งโจทย์ปัญหาจากข้อความในขั้นเเรกฉันได้ทบทวนความรู้ของนักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ จากนั้นให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาร่วมกัน 4 - 5 ข้อ หลังจากนั้นจึงให้ลองแต่งโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนก็สามารถแต่งโจทย์ปัญหาได้ดี

หลังจากที่สอนเสร็จก็ต้องมาเคลียงานทั้งงานธุรการโรงเรียนคือการเขียนบันทึกการมาเรียนของนักเรียน จัดทำรวบรวมเอกสารสำคัญรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งยังเป็นงานที่ค้างมานานมากและยังไม่เสร็จเพราะยังมีนักเรียนบางคนยังไม่ได้นำใบเสร็จมาให้ และครูก็ได้ติดตามให้นักกเรียนเอามาให้และฉันก็ได้เคลียงานนี้เสร็จสักที หลังจากนั้นก็ต้องเคลียงานของตัวเอง ตรวจการบ้านกองโตที่ยังค้างอยู่ กรอกคะแนนในแต่ละแผนให้เสร็จเรียบร้อย

ตอนบ่ายช่วยครูพี่เลี้ยงสอนนักเรียนคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันนี้ให้นักเรียนวางแผนการพับจรวจโดยให้ดูคลิปการเคลื่อนที่ของเครื่องบินจากนั้นก็ให้นักเรียนดูตัวอย่างการพับจรวจหลายๆรูปแบบ ลองพับให้เสร็จทุกคนแล้วจากนั้นจึงไปลองในสนามข้างล่างแต่บังเออิญว่ามีคนใช้สนามอยู่ จึงปิดประตู ปิดหน้าต่างและให้นักเรียนลองจรวจของตนเองเพื่อไม่ให้จรวจบินไปตกด้านนอกหน้าต่าง นอกประตู ซึ่นักเรียนอาจปีนออกไปเก็บได้ และอาจจะเกิดอันตรายฉันเห็นวิธีการสอนของครูทำให้ฉันรู้ว่าการสอนนักเรียนจะต้องสอนให้นักเรียนได้รู้หลักการต่าง ๆ ก่อนแล้วจึงให้นักเรียนได้ฝึกวางแผนด้วยตัวเอง ฝึกปฏิบัติ ทดลองด้วยตัวเอง เมื่อไม่สำเร็จก็กลับมาแก้ไขด้วยตนเอง นั่นคือการเรียนรุ้อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)