จากการที่  ครูอ้อย......สิริพร  กุ่ยกระโทก  ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 2  ได้รับรางวัลสุดคะนึง  ประจำเดือน ตุลาคม  2549 จาก สคส.

เรียนเชิญอ่านที่นี่

 มีคำถามมาหาครูอ้อยทันทีที่ได้รับรางวัล  ซึ่งถ้าไม่มีคำถามมา  ครูอ้อยก็คิดจะเขียนแล้วล่ะ  แต่..ยังไม่มีความมั่นใจ  จึงหยุดความคิดที่จะเขียนไว้ก่อน  นั่นคือ  กลวิธีของครูอ้อยที่จะต้องมีทุกครั้งในการเริ่มต้นเขียน
จะเริ่มต้นกับการเขียนที่มีคุณภาพนั้น   ขึ้นอยู่กับท่านผู้ที่จะเริ่มต้นเขียนนั้นมีความเชื่อมั่น  ศรัทธาในสำนักไหน  สำนักใครสำนักท่าน  ดีไปหมดทุกสำนัก  แล้วแต่ว่าผู้ที่จะเขียนนั้นจะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้เขียนที่ชื่นชอบมากแค่ไหน  จึงจะเลือกวิธีของเขาเจ้าของตำรับมาใช้ในการเขียนของตน
สำหรับครูอ้อย  มีวิธีการเขียนเป็นของตัวเอง  เขียนจากความรู้สึก  เขียนออกมาใจ  เขียนออกมาจากประสบการณ์  เขียนออกมาจากการอยากที่จะเขียน
แต่ถ้าอยากรู้จริงๆก็จะบอกว่า  ครูอ้อยมีสูตรการเขียนที่เป็นของครูอ้อยเอง  ดังนี้......สูตรการเขียนของครูอ้อย...จิต..ใจ ...จุด...จัด...จบ

1.  จิต.....คือการเขียนออกมาจากจิตใจที่อยากจะเขียน  เรื่องใดที่สะกดใจผู้อ่านได้ก็นำมาเขียน 

2. ใจ....คือเดาให้ออกว่าจะถูกใจผู้อ่านหรือไม่  ไม่เขียนเรื่องที่ผู้อ่านไม่ชอบนั่นเอง

3. จุด....คือมีจุดยืนของตนเอง   ผู้อ่านจะอ่านและจะรับรู้ได้ว่านี่คือการเขียนของครูอ้อย

4. จัด.....คือการนำตัวอย่าง  ส่วนประกอบของเรื่อง  รูปภาพ  มานำเสนอเข้าด้วยกัน

5. จบ...คือการจบอย่างมีคุณค่า  มีความประทับใจ

นอกจากนั้น  ครูอ้อยต้องอ่าน  อ่านมากรู้มาก  และพยายามนำมุม  แง่คิด  การดำเนินการที่เหมาะสมกับเรื่องที่เขียนของครูอ้อยให้จงได้
ดังนั้นเมื่ออ่านมาก  ก็จะเห็นและเข้าใจในวิธีการเขียนของนักเขียนท่านอื่นๆ  ครูอ้อยก็จะนำวิธีหรือสไตล์การเขียนของท่านที่ครูอ้อยชื่นชอบเหล่านั้นมาใช้ในการเขียนของตน ผสมผสานกับสูตรการเขียนของครูอ้อยเอง  เรื่องที่เขียนก็จะสนุก  มีสาระน่าอ่าน  ผู้อ่านจะคล้อยตาม  เห็นด้วย  ติดตามอ่านเรื่องที่เขียนนั้นอย่างไม่ลดละ
นี่คือเสน่ห์ของการเขียน  ที่ท่านจะต้องนำมา  หยิบมา  เก็บมา  ในทุกครั้งที่ท่านได้อ่าน 
ข้อสังเกตบางประการ...โปรดอย่าเลียนแบบ....อย่านำมาทั้งดุ้น....อย่าเขียนในที่เดียวกัน
ท่านผู้อ่านคงสงสัยว่า  ใครกันนะที่เป็นต้นแบบการเขียนของครูอ้อย  บางท่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของบันทึกครูอ้อยก็รู้ทันที  โดยที่ครูอ้อยไม่ต้องบอก
คุณประพนธ์  ...เป็นนักเขียนคนแรกที่ครูอ้อยอ่านแล้วเข้าใจ  โดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นมาอ่านอีก  อ่านแล้วนำไปปฎิบัติได้  ใช้วิธีการเขียนแบบง่ายๆ  สั้นๆ ไม่ยืดยาว เนื้อหาแน่นหนา  ครูอ้อยต้องเก็บลิงค์ไว้อ่านในคราวต่อไปทุกที  ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง KM ที่ครูอ้อยไม่สันทัดและกำลังศึกษา  ท่านใช้เทคนิคการเขียนเน้นตัวอักษร  เล่นลูกเล่นให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย  ครูอ้อยก็เก็บและนำมาปฏิบัติอยู่เสมอ ....ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
คุณเม่ย....เป็นนักเขียนหญิงชั้นแนวหน้าของ GotoKnow ที่ครูอ้อยชื่นชอบ  ชอบทั้งวิธีการเขียนและจุดเด่นของการเขียน  คุณเม่ย  เขียนจากประบการณ์ซึ่งเป็นแนวเดียวกับครูอ้อยเปี๊ยบ  แต่คุณเม่ยจะเขียนเรื่อง  ครอบครัว  ลูกๆ  และการทำงาน   ครูอ้อยชอบการสังเกตซึ่งเป็นนิสัยของคุณเม่ย  ความรอบคอบในการคิด  คิดให้ละเอียด  คิดได้ทุกเรื่องที่ใกล้ตัว  ครูอ้อยชื่นชอบเธอที่เธอเขียนบันทึกได้ดี.....ครูอ้อยขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
คุณจันทรรัตน์...เขียนบันทึกในเรื่องของจิตใจ  คุณจันทรรัตน์เป็นนักเขียนที่ดีมาก  ไม่เขียนยาวมากจนเกินไป  และไม่เคยเบื่อที่จะอ่านเรื่องของเธอ  ได้ข้อคิดทุกครั้งที่อ่าน  อ่านทีไรครูอ้อยก็จะนำประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นมาเขียนเป็นเรื่องของตนเอง  ถือว่าเป็นการต่อยอดความคิดให้แตกออกไป คุณจันทรรัตน์มีแบบอย่างที่ครูอ้อยชอบอีกอย่างหนึ่งคือ..เป็นตัวของตัวเอง  มีความเชื่อมั่นสูง  กล้าคิด  กล้าพูด  และตรงไปตรงมา......ครูอ้อยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
คุณปภังกร..นักวิชาการ  อาจารย์ที่เขียนบันทึกทีไร  ครูอ้อยต้องคลิกเข้าไปอ่าน  และเวลาที่ท่านเขียนก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เป็นเวลาอ่านของครูอ้อย  อ่านเสร็จแล้ว  ไม่สามารถตอบได้  เพราะ  ไม่มีความรู้ที่จะตอบอาจารย์เลย  ครูอ้อยต้องเลื่อนไปดูข้อความอีกครั้งแล้วตอบทีละข้อ  เนื้อหาของท่านดีมาก  สมควรที่จะจำและนำมาปฏิบัติ  ในเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ  ที่ครู..อย่างครูอ้อยต้องการมากๆ  เช่นกันค่ะ.......ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
คุณบอน_ กาฬสินธุ์  ...นักเขียนฝีปากกล้าที่ครูอ้อยชื่นชอบมากที่สุด  เธอมีอะไรที่แฝงอยู่ในความคิดที่ครูอ้อยคาดเดาได้  เหมือนกับว่า  มี sense of humour เดียวกัน  สิ่งที่ไม่ดี  เราไม่นำมาเขียนในบันทึก  ครูอ้อยอ่านบันทึกของเธอและเห็นว่า  บันทึกของเธอมีหลากหลายมากทีเดียว  เวลาที่เธอเข้ามาเขียนบันทึกจะเป็นเวลาเดียวกับที่ครูอ้อยอ่าน  ครูอ้อยชอบการตัดยอดของการเขียนของแต่ละท่าน  แล้วนำไปเขียนต่อยอด  ติดตา  ต่อกิ่งเป็นของตนเอง  และสไตล์การเขียนของคุณบอน  จะเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ  ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของนักเขียนต้องมี  และมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับอย่างมีเหตุผล  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าคิด  กล้าแสดงออกในการเขียนอย่างเป็นตัวของตัวเอง  และใจดีด้วย..... 
ครูอ้อยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เช่นกัน  และอีกท่านหนึ่งทึ่ครูอ้อยจะลืมไม่ได้คือ..
คุณ beeman  ที่ครูอ้อยชื่นชอบ  นับถือเป็นปรมาจารย์ของครูอ้อยเลยค่ะ  เวลามีบันทึกโพสต์มา  ครูอ้อยจะรีบอ่านของท่าน  แต่ไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็น  เพราะกลัวเปิ่น  ตอบไม่ตรงประเด็น  แต่ใจจริงแล้วชอบการเขียนของท่าน  อ่านแล้วมีพลัง  ครุอ้อยก็จำวิธีการเขียนของท่านมาด้วยค่ะ 

นักเขียนที่ดีนั้น......ต้องทำตัวเปรียบเสมือนน้ำชาที่ไม่เคยล้นถ้วย

นักเขียนที่ดีนั้น......ต้องทำตัวเปรียบเสมือนดอกทานตะวันที่รอรับแสงตะวันโดนไม่กลัวฤทธิ์ของแสงแดดแผดเผา

นักเขียนที่ดีนั้น.....ต้องทำตัวเปรียบเสมือนเกลือที่เค็ม  อยู่ที่ไหนก็เค็ม

ขอให้ท่านผู้อ่านที่กำลังคิดที่จะเขียน..จงประสบกับความสำเร็จในการเขียน  และมีจุดยืนเป็นของตนเองในการเขียน..ในเร็ววัน