กลอนวันเกษียณอายุ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้รับปากเขียนกลอนเล่าประวัติโดยย่อเนื่องในวันใกล้เกษียณอายุราชการของท่านมีชื่ออยู่ท้ายกลอนนี้ว่า...

โค้งขอบฟ้า เขตสงขลา เมืองระโนด

ดงตาลโหนด คือบ้านเกิด คนนี้หนา

จบมอต้น ที่ระโนด วิทยา

แล้วย้ายมา อยู่สงขลา เรียนครูกัน

ปอกอศอ ต่อผู้ช่วย พยาบาล

จบทำงาน สองตุลา สองหนึ่งนั้น

เป็นผู้ช่วย พยาบาล ผดุงครรภ์

เชื่อมสัมพันธ์ กับมวลมิตร จิตชื่นชม

ที่รอพอ สงขลา นครินทร์

แหล่งอยู่กิน เลี้ยงชีวิต ที่เหมาะสม

แรกทำงาน ถึงวันนี้ ที่นิยม

ก่อนกราบก้ม พระบิดา ลาท่านไป

ด้วยทำงาน จนเกษียณ เวียนบรรจบ

อายุครบ หกสิบปี นี้ขานไข

ด้วยคุณงาม ทำความดี มีน้ำใจ

ขอมอบให้ คุณบุญศรี ชูชื่น...เอย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)