ทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ


เอกสารขององค์การอนามัยโลกชื่อ Health Product Research & Development Fund : A Proposal for Financing and Operationบอกว่าปล่อยให้การลงทุนพัฒนายาใหม่ อยู่ในมือของภาคธุรกิจเท่านั้นไม่ได้ จะเกิดความบิดเบี้ยวของการพัฒนา ยาใหม่ ต้องมีกลไกระดมทุนจากแหล่งอื่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคในกลุ่มที่เขาเรียกว่า Type II disease (คนเป็นโรคอยู่ทั้งในประเทศรวยและประเทศยากจน)และ Type III disease (คนเป็นโรคอยู่ในประเทศยากจนเท่านั้น) บริษัทยาทำธุรกิจ เขาย่อมหวังกำไร พัฒนายาแล้วคนไม่มีเงินซื้อ ย่อมไม่เป็นคุณต่อธุรกิจ

เรื่องนี้ผมเคยได้ยินบ่นกันในวงการสุขภาพโลกมาเป็นสิบปี ตอนนี้มาเห็นว่ามีการคิดกลไกแก้ปัญหานี้ก็ดีใจ

วิธีการของเขาคือคิดกลไก ๓ อย่าง (๑) กลไกกำหนดลำดับความสำคัญ (๒) กลไกประสานความร่วมมือ (๓) การเงินสนับสนุน


วิจารณ์ พานิช

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)