ปัญหา คือ โจทย์ตั้งต้นของความรู้

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัญหาทุกปัญหา ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต้องการวิธีการแก้ไข นั่น ก็คือ ความรู้ ปัญหาของแม่ค้าขนมสอดไส้ คือ เมื่อคนซื้อถามว่าห่อไหนไส้อะไร? จะตอบอย่างไรได้เร็วทันที และไม่ผิดพลาดด้วย ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก ทำนองเดียวกันนี้ในโรงงานผลิตสินค้าใหญ่ มีอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบมากมาย หลายกรณีต้องการความเร็วและความถูกต้อง จำเป้นต้องมีเทคนิคการจำแนกแยกแยะให้พนักงานสามารถใช้งานได้ง่าย เร็วและไม่ผิดพลาดเช่นกัน ไม่ว่าแม่ค้าขนม หรือผู้จัดการสายการผลิตในโรงงาน ต่างก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาทำนองเดียวกัน กว่าจะคิดทางแก้ปัญหาได้ นั่นก็คือ ปัญญาปฏิบัติ และสิ่งนี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในตนทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)