JJ16V6_7 อีกครั้ง ชุมชน ฅ ฅน ทำงาน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อย่าเน้นที่เครื่องเคียง

Core Business หรือ งานหลักที่มีผล ต่อ ชีวิตการทำงาน ต้องมาก่อน


บางครั้ง ชีวิต ไม่เรียบง่าย เพราะ งานคุณภาพ เราไปเน้นที่เครื่องเคียง เมียงมอง แต่ รางวัล หรือ การประกวด ประขัน


การรวมตัว ของ ฅ ฅน ชุมชน นักปฏิบัติ ต้อง รักที่จะเรียนรู้ ในสิ่งที่จำเป็น แต่ไม่จำเป็น ต้อง รู้ทุกเรื่อง


ผู้นำ จำต้อง ทำความเข้าใจอะไร คือ งานหลัก หรือ งาน เสริม


สิ่งแวดล้อมจำเป็น แต่หากไร้ ซึ่งการ เสริม เพื่อให้ การทำงาน ตรงตามเป้า เรื่องเล่า ก็ ไร้ประโยชน์

คุณลุง วัย 72 ปี ไป โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เมื่อ สองเดือนที่แล้ว ด้วยเรื่อง ทานข้าวไม่ได้

แพทย์ ส่องกล้อง เข้าไปที่กระเพราะ พบว่า น่าจะมีแผล ( แต่ก็ไม่ได้ทำอะไร ต่อ )

ต่อมา น้ำหนักลดลง ถึง 15 กิโลกรัม ในเวลา หนึ่งเดือนครี่ง เลยมา ที่ มอดินแดง

เมื่อตรวจด้วยเครื่อง คลื่นเสียง ความถี่สูง หรือ Ultrasound พบว่ามีก้อน ใหญ่น้อย กระจาย เต็มไปทั่วตับ

( ดูตาม เครื่องหมาย + ) สรุปว่า น่าจะเป็น มะเร็ง แพร่กระจายมาทั่วตับ


หลักการพัฒนา คุณภาพ ต้องเน้น ที่ "ผู้มารับบริการ"

วางระบบ ที่เชือมโยงร้อยเรียง กับงานหลัก ของเรา

ใช้กระบวนการ PDSA cycle


เรียนรู้ จากการสะท้อน ย้อนรอย ผลปฏิบัติงาน Self Reflection

นำข้อมูล เชิงประจักษ์ นำกลับมา พัฒนา

Plan to change>>>Do the change>>>Study the result >>>Act on the result

กระบวนการ Management by Walking Around ต้อง ตามด้วย Management by Fact in Our Core Business


ใช้ " สมองเดิน Learn เพื่อ พัฒนา" ครับ

JJ ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( @ มอดินแดง 280616 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

P-D-C-A ... นำไปสู่การปรับปรุง .. เปลี่ยนแปลง... พัฒนาในทางที่ดีขึ้น ... วัดได้ จริงๆ นะคะ

สู้ๆๆ ค่ะ