มาตรการแก้ไขปัญหายักเรียนทะเลาะวิวาท ตามคำสั่ง คสช. 30/2559 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราาการความเห็น (0)