​เรื่อง จิตอาสาในการเก็บขยะภายในบริเวณวัดเทวาพิทักษ์ ให้สะอาด สวยงาม


เรื่อง จิตอาสาในการเก็บขยะภายในบริเวณวัดเทวาพิทักษ์ ให้สะอาด สวยงาม

ดิฉัน นางสาวกมลชนก คำแหงพล ได้มีส่วนร่วมในการทำจิตอาสา ช่วยเก็บขยะภายในบริเวณ วัดเทวาพิทักษ์ เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนา อยู่ในตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจ และศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆทางสังคม พื้นที่วัดถูกใช้เป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งดิฉันเป็นลูกหลานชาวบ้านคางฮุง หมู่บ้านในเขตพื้นที่วัดเทวาพิทักษ์ พบปัญหาคือ คนที่มาวัด มาร่วมงานมีจำนวนมากไม่ดูแลรักษาความสะอาด ส่งผลให้คนเกิดความสกปรกขึ้นภายในบริเวณวัด ดิฉันจึงได้มีส่วนในการทำจิตอาสาในงานโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลผักแว่น ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดเทวาพิทักษ์บ้านคางฮุง ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ควรรักษาไว้


ดิฉันจึงมีส่วนร่วมที่จะช่วยเก็บขยะภายในบริเวณวัดให้สะอาดเรียบร้อย เป็นการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม การแสดงความมีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละและร่วมรักษาสมบัติของส่วนรวม ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดมากขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกคน และเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่กับพวกเราที่เป็นลูกหลานชาวพุทธสืบต่อไป ดิฉันมีความเชื่อเรื่องบุญเกิดได้ด้วยความตั้งใจและศรัทธาความสามัคคีเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีจิตอาสา เมื่อมองเห็นบริเวณวัดเต็มไปด้วยขยะจึงมีจิตอาสาที่จะเก็บขยะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สถานที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวบ้านคางฮุง เป็นสถานที่สะอาดเรียบร้อย เมื่อมีคนมาทำบุญมาเที่ยวที่วัดก็จะได้ไม่อาย จะได้ชื่นชมในเรื่องความสะอาด ความมีวินัย และความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย


ดิฉันอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ทำให้มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้บริเวณวัดเทวาพิทักษ์ ให้สะอาด สวยงาม และที่สำคัญ คือ ทำให้ดิฉันเป็นคนมีจิตอาสาที่จะช่วยสังคมและเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไป


หมายเลขบันทึก: 609250เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 12:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 12:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

อ่านแล้ว สุขใจไปด้วยครับ

ดิฉันมีความเชื่อเรื่องบุญเกิดได้ด้วยความตั้งใจและศรัทธาความสามัคคีเกิดขึ้นได้ทุกที่ที่มีจิตอาสา เมื่อมองเห็นบริเวณวัดเต็มไปด้วยขยะจึงมีจิตอาสาที่จะเก็บขยะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สถานที่ศักดิ์สิทธ์ของชาวบ้านคางฮุง เป็นสถานที่สะอาดเรียบร้อ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี