กิจกรรมอาสา ปัญหาขยะ

การพัฒนานิสิต

การเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ปัญหาขยะตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญของมหาวิทยาลัยและเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานจากข้อมูลที่ได้รับมาจากนิสิตมีขยะเพิ่มขึ้นจำนวนมากจากวันต่อวัน จึงมีโอกาสที่ดีที่เราจะหันมาตระหนักและลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและโลกที่เราต้องอาศัยอยู่ต่อไป โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวคือขยะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนต่างมีส่วนในการสร้างปัญหานี้ขึ้นมาดังนั้นเราต้องช่วยกันเก็บขยะเราสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาความสะอาดช่วยกระตุ้นให้ตนเองและสังคมมีจิตสาธารณะ และขยะบางชิ้นยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวชนิภา ลุนปุยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ปีการศึกษา 2559 ฝ่ายพัฒนานิสิต ประกาศเรื่องขยะเป็นนโยบายหลักเลยครับ

ช่วยระบุวันที่ของการจัดกิจกรรมของนิสิตให้หน่อยนะครับ