โครงการ ส่งเสริมการ อนุรักษ์ “ วันลอยกระทง ”

จิตกรรมอาสาที่ทำ คือ เคยออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับ

โครงการ ส่งเสริมการ อนุรักษ์ “ วันลอยกระทง ”

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ได้มีการจัดโครงการ ส่งเสริมการ อนุรักษ์ “ วันลอยกระทง ” เป็นการไปให้ความรู้กับเด็กๆ เรื่องเกี่ยวกับวันลอยกระทงโดยเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันลอยกระทงว่ามีความเป็นมายังไงเป็นทำไมต้องจัดวันลอยกระทงขึ้น โดยกลุ่มที่ตั้งไว้คือเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ แล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำ


เช่น ตอบคำถามเอาขนม เพื่อทดสอบว่าเด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับพวกเราเล่าไหม และ ทำให้เด็กๆกล้าแสดงออก โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เด็กๆได้แสดงความสามารถและพึ่งพอใจกับกิจกรรมที่จัด


ทำให้เห็นว่าการให้ความรู้เรื่องการลอยกระทงเป็นว่าปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กๆช่วยกันรักษาแหล่งน้ำอีกด้วย สิ่งที่ได้คือได้เห็นความสามัคคีที่พยายามช่วยกันตอบ และเห็นการทำงานของทุกคนที่พยายามทำให้เด็กๆมีความสุข ไม่เครียดเกินไปในการให้ความรู้ทำให้มีความสุขมากเลยค่ะ


สิ่งที่ได้รับจากการจัดโครงการนี้คือ ได้เห็นความตั้งใจ และความพยายามของทุกคนที่ตั้งใจจัดขึ้น ตั้งแต่เริ่มโครงการแรกๆเลยโดยโครงการที่จัดขึ้นนี้กว่าจะได้ต้องคิดหากันอย่างยาก พอได้ไปทำรู้สึกว่าที่ไปทำมามันคุ้มค่ามากเพราะเด็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเด็กก็น่ารัก อีกอย่างได้เห็นรอยยิ้มและเห็นเด็กๆมีความสุข หวังว่าโครงการที่จัดขึ้นจะมีประโยชน์แก่น้องๆต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวอริสา จันติบุตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เล่าเรื่องได้ชัดเจนมากครับ