เคมีฟิสิกส์ โคลงสุภาพ

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...เคมีฟิสิกส์คล้าย.........ต่างกัน...ใดฤๅ
มีส่วนซ้อนสัมพันธ์.........ระบุอ้าง
ยกตัวอย่างยืนยัน..........ไขกระจ่าง
ของ่ายง่ายหวังสร้าง.......รักรู้ศึกษา


...เคมีฟิกส์ล้วน..............ศึกษา
สสารแหละพลังงานประดา.....สืบได้
คล้าย-ช้อนทับจึงพา..............ปรากฏ
กำหนด ๓ ประเด็นไว้.............ต่างให้ได้เห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)