เรื่องเล่าการนวดแผนไทยฯ: วันนี้ได้อะไรบ้างในวันแรก

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความร่วมมือทีดีแบบไตรภาคีฯ ทั้งจากเครือข่ายหมอนวด เทศบาล และส่วนสาธารณสุขระดับต่าง ๆ และกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งจะตกแก่คนพิการ ท่านได้กล่าวอีกว่าการแพทย์แผนไทยก็ต้องเดินรุดหน้าไป ต้องพัฒนาตนเอง และการถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังไว้ด้วย

     วันนี้ได้อะไรบ้างจาก โครงการพัฒนาหมอนวดแผนไทยตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ที่ชุมชนเกาะเรียน เป็นหน้าที่ของพี่ปิยดา ทองมี ที่จะได้มาสรุปและเล่าให้ฟัง ตามวิธีการที่ได้บันทึกไว้ที่ ประเมินผลการพัฒนาหมอนวดแผนไทยฯ ที่เกาะเรียนอย่างไร ซึ่งพี่ปิยดาฯ หรือพี่โลม ก็ได้เล่าไว้ดังนี้ครับ

     วันนี้ (25 ต.ค. 2548) เป็นวันแรกของการอบรมฯ ช่วงเช้าท่าน นพ.สสจ. คุณหมอยอร์น จิระนคร ก็ได้มาเปิดเอง และกล่าวไว้ หลาย ๆ เรื่องที่มีประโยชน์เช่น แนวทางช่วยเหลือคนพิการตามพระราชดำรัสของในหลวง ที่ให้ช่วยให้เขาช่วยตัวเองให้ได้ หรือความร่วมมือทีดีแบบไตรภาคีฯ ทั้งจากเครือข่ายหมอนวด เทศบาล และส่วนสาธารณสุขระดับต่าง ๆ และกล่าวถึงประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งจะตกแก่คนพิการ ท่านได้กล่าวอีกว่าการแพทย์แผนไทยก็ต้องเดินรุดหน้าไป ต้องพัฒนาตนเอง และการถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังไว้ด้วย อย่าลืมข้อนี้เสีย การประชุมครั้งนี้หากได้อะไรที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ ก็ขอให้รักษาส่งที่รู้และส่งต่อกันให้ดีด้วย ก่อนที่จะขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง และกล่าวเปิดการประชุม

     จากนั้นพี่พร ก็ได้มาบอกเล่าที่มาที่ไปของงบประมาณที่ใช้ว่ามาจากกองทุนฟื้นฟูฯ คนพิการจังหวัดพัทลุง ให้ใช้ในโครงการนี้ทั้งสิ้น 59,040 บาท เป็นการบอกให้ทราบ แจ้งให้รู้เหมือน ๆ กัน อย่างโปร่งใส จากนั้นก็ได้แบ่งหน้าที่การสรุปบทเรียนสิ่งที่ได้ในแต่ละวันกันทั้ง 10 วัน สำหรับคนที่เหลือน้องอนุชาฯ จะมีชี้แจงเองอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงขั้นตอนการประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

     ช่วงต่อมาเป็นการเข้าสู่เนื้อหาที่อบรม โดยอ.ปฏิพล (หมอผาด) ซึ่งก็ได้ทบทวนการนวด โดยเน้นว่าการนวดเพื่อฟื้นฟูคนพิการจะได้ผลดีแค่ไหนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับ 3 ส่วน คือ ตัวคนไข้ ญาติ และตัวหมอนวดแผนไทย ทั้ง 3 ส่วนต้องร่วมมือกันเป็นอย่างดี และก็เป็นการทบทวนการนวดขั้นพื้นฐานกัน

     อ.ปฏิพลฯ ได้ให้หมอนวดมาทำความตกลงกันว่าเมื่อเจอหน้ากันต้องทำอย่างไรบ้าง คือ

          การทำความเคารพกัน และเพื่อเป็นการเคารพสถานที่ด้วย

          ก่อนถึงคาบเรียนต้องทบทวนบทเรียนกันก่อนเพื่อเตรียมพร้อมเสมอ

          หลังจากเรียนแต่ละวันต้องสรุปถอดบทเรียน และบันทึก

          เวลา 09.30 น. คือเวลาที่ทุกอย่างพร้อมหมด ฉะนั้นการเตรียมต้องมาก่อนเวลา

          ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)