Day31+++Be tired … (21 June 2016)

วันนี้ใช้งานร่างกายหนักมาก เริ่มจากเป็นครูเวรประจำวันที่ต้องมาโรงเรียนแต่เช้าตรู่และคอยเดินตรวจตราความปลอดภัยของนักเรียนบนอาคารเรียน

จากนั้นมีสอนคาบ 3 – 4 ชั้น ป.3 วิชาหน้าที่พลเมืองและวิชาภาษาไทย ซึ่งสองคาบติดเป็นการใช้พลังงานสูงมาก

หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นครูเวรตอนกลางวัน ส่วนตอนบ่ายที่ว่างนั้น ก็ต้องช่วยครูกลุ่มสาระภาษาไทยจัดบอร์ดเกี่ยวกับวันสุนทรภู่

ตอนเย็นสอนพิเศษและเป็นครูเวร หลังจากสอนพิเศษเสร็จ ก็จัดบอร์ดกันต่อ แล้วบอร์ดขนาดใหญ่มาก 2 บอร์ด

พวกเราสี่คนและครูกลุ่มสาระภาษาไทยอีกสองคน ช่วยกันจัดจนเสร็จในเวลา 18.30 น. แล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับที่พัก สรุปได้ว่าวันนี้

เราเหนื่อยมาก ปวดเมื่อยไปทั่วทั้งร่างกาย เพราะเราผิดเองที่อ้วน แล้วน้ำหนักเยอะเลยส่งผลให้ปวดเท้ามากจากการใส่รองเท้าส้นสูง


ทางเดินที่แสนยาว (ทีอาโน แสนดี วิลเลี่ยมส์ ป.1)every single day, I need you. #coffee

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)