สถานภาพของ HTA ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก


เอกสารขององค์การอนามัยโลกชื่อ 2015 Global Survey on Health Technology Assessment by National Authorities : Main Findingsย้ำให้เห็นว่าความสามารถของประเทศในการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ (Health Technology Assessment) เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

และโชคดีที่เรามีหน่วยงาน HITAP ที่มีความสามารถสูงยิ่ง เป็นที่ยกย่องในวงการนานาชาติ และช่วยให้ระบบสุขภาพไทยมีการใช้เทคโนโลยีสุขภาพอย่างมีเหตุผล มีความคุ้มค่า ดัง บันทึกนี้ และ HITAP กำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตนัก HTA ดัง บันทึกนี้วิจารณ์ พานิช

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ห้อง ๓๐๗ โรงแรม Adagio Aparthotel, เจนีวา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)