ชีวิตที่พอเพียง ๒๖๙๑. ไปสวิส ๒๕๕๙ : ๖. ประชุม Joint Secretariat ของ PMAC 2017


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การประชุม Joint Secretariat เป็นการหารือเชิงธุรการในกลุ่มตัวแทน co-host ของการประชุม ดังนี้

ผมหารือ อ. บุ๋ม ว่าเรามาประชุมในแดนของ WHO ให้ตัวแทนของ WHO เป็นประธานการประชุมดีไหม คำตอบคือไม่ดี เพราะพูดมากทั้งสองคน จะทำให้การประชุมจบยาก ลงท้าย อ. บุ๋ม ทำหน้าที่ประธานเอง เป็นการทำความเข้าใจรายละเอียด ของการประชุม PMAC 2017 และการเตรียมการณ์ร่วมกัน ทำให้ co-host รู้สึกว่าเขาร่วมคิดในทุกด้าน ความเป็นเจ้าของ PMAC จึงแน่นแฟ้น ได้ใจผู้แทน co-host ให้ร่วมคิดร่วมลงขันมันสมองจริงๆ

เมื่อจบวัน ก็ได้รายงานการประชุมออกมาทันที ดังนี้

การประชุม Joint Secretariat จึงเป็นกลไกกำกับคุณภาพของการประชุม อีกกลไกหนึ่ง


วิจารณ์ พานิช

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

บนเครื่องบินออสเตรียนแอร์ไลน์ จากเวียนนาไปกรุงเทพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)