กระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจัยระบบสาธารณสุข


เอกสาร Strategic Plan 2016 – 2020 ของ Alliance for Health Policy and Systems Research เรื่อง Investing in Knowledge for Resiliant Health systems บอกเราว่า ในยุคขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย SDG ต้องใช้กระบวนทัศน์ใหม่ ของการพัฒนาระบบสุขภาพ และการวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพก็ต้องใช้กระบวนทัศน์ใหม่มากขึ้น คำหลักคือ บูรณาการ ระหว่าง sector ต่างๆ ที่ประเทศไทยจะต้องหาทางฟื้นออกจากโรคไซโลให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคราชการ

อ่านเอกสารตามลิ้งค์ที่ให้เอาเองนะครับ นักวิชาการด้านสุขภาพต้องไม่พลาดวิจารณ์ พานิช

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ห้อง ๓๐๗ โรงแรม Adagio Aparthotel, เจนีวา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)