ลูกเสือสำรอง ตอน ความสามารถหน้าห้อง (15 มิถุนายน 2559)

วันพุธ เป็นวันที่นักเรียน
ที่แสนจะน่ารักของฉัน เรียน "ลูกเสือ"ทุกสัปดาห์

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เรียนรู้การจัดระเบียบแถว
การหันซ้าย หันขวา และการกลับหลังหัน

สัปดาห์นี้เป็นการเรียนลูกเสือ
ที่ให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงความสามารถ


เริ่มจากกลุ่มที่ 1 ออกมาเต้น เพลง "ฮิปโป"สองหนุ่ม โชว์ การร้องเพลง "ขัดใจ"
ที่เป็นเพลงสตริงที่เด็กๆชอบร้องสาวน้อยกลุ่มนี้ ออกมาเต้น เพลง "หนุ่มฟ้อ หล่อเฟี้ยว"

กิจกรรมเหล่านี้ ทำให้เด็กๆชื่นชอบรายวิชา ลูกเสือมาก
เขาจะดีใจ และทำท่าทางตื่นเต้นทุกๆครั้งที่เรียน
ถือว่าเป็นการสอนที่สร้างทั้งระเบียบวินัย และความสนุกสนาน
พร้อมทั้งส่งเสริมความแสดงออก ของนักเรียนไปพร้อมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)