ฉายา "เจ้ามือ" เอ๊ย ! "เจ้าแม่" ไม่ได้หมายถึงผู้เขียนหรอกน๊ะค๊ะ แต่ถ้าอยากรู้ต้องรอ....และติดตาม...

ก่อนอื่นขอถอนหายใจซะหนึ่งเฮือกใหญ่ก่อน เพราะแค่คิดหรือนึกถึง การนำเสนอของ "ทีมเพิ่มคุณภาพสิ่งส่งตรวจ" ก็ออกจะรู้สึกกระชากใจ และบาดอารมณ์กับ Background ของภาพในSlide ที่หลายรสหลากอารมณ์ซะจน....เขียนไม่ออกไปชั่วขณะ ก็มีทั้งพระเอกนางเอกจากภาพยนตร์ฝรั่งและเกาหลียอดฮิต ผู้เขียนต้องขออภัยและยอมรับว่ามัวแต่นิ่งมองภาพพระเอก+นางเอกจนลืมเนื้อหาไปบางตอน


                               ผู้นำเสนอก็คือพี่เพ็ญแข 


                      อีกรูปจากคุณเอื้อค่ะ

 พี่เพ็ญเล่าว่าโครงการนี้เป็นการทำต่อเนื่องมาจาก Patho OTOP1 นั่นเอง ซึ่งพบปัญหาซ้ำ  ๆ จากการรับสิ่งส่งตรวจ ทำให้เสียเวลาทั้งหน่วยรับสิ่งส่งตรวจและผู้ป่วยก็ได้รับผลล่าช้า เลยรวบรวมปัญหาทั้งหมดมาจัดการชำแหละ โขก สับ  และแล่ แยกออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ

  • ไม่มีข้อมูลใน B/C (barcode)ของสิ่งส่งตรวจ
  • ส่งสิ่งส่งตรวจไม่ครบตามรายการ
  • สิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับรายการที่สั่งตรวจ
  • ข้อมูลในคอมฯไม่ตรงกับข้อมูลที่ติดมากับสิ่งส่งตรวจ
  • คุณภาพไม่เหมาะสม

และแก้ปัญหาโดยการ จัดทำใบส่งคืนสิ่งส่งตรวจ จัดทำแผ่นวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ (Lab Direction)ที่ส่งบ่อย ๆ   ทำคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจที่พบความผิดพลาด และมีการประชุมร่วมกัน

ก็พบว่าได้ผลลดลงจากเดิมปี '48 ความผิดพลาด 2.07 % เหลือเพียง 1.75 % ในปี '49

ยังค่ะยังไม่จบลงแค่นี้ พี่เพ็ญแขบอกว่าจะทำต่อไปอีกใน Patho OTOP3 จะเน้นกับ ward ที่มีปัญหาความผิดพลาดสูง ๆก็คงต้องรอฟังการเสนอผลงาน ใน Patho OTOP3 กันต่อไป  นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องการส่งสิ่งส่งตรวจจาก Ward ICU อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง ขณะนี้พี่เพ็ญได้รับฉายาว่าเป็น "เจ้าแม่" แห่ง "Center Lab." ไปแล้วค่ะ

พี่เพ็ญเคยเล่าให้ฟังถึงการแก้ปัญหาได้อย่างนิ่มนวล จะว่าไปก็น่าจะเป็น Tacit knowledge ง่าย ๆ สั้น ๆ ด้วยคำกล่าว "ขอโทษ"  ในกรณีที่เราผิดพลาด และเห็นอกเห็นใจ ไม่เอาเรื่องเอาราว และพยายามร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความเข้าอกเข้าใจ ใช้น้ำเสียงนิ่มนวลเป็นมิตรในคราวเดียวกัน แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เรียกว่าเจ้ามือ เอ๊ย ! "เจ้าแม่ Center Lab." ได้อย่างไร