เศรษฐกิจ

  Contact

ภาวะเศรษฐกิจไทยดุจไข้หนัก

รัฐวางหลักเพิ่มเปอร์เซ็นต์เน้นภาษี

ลอยเงินบาทคาดเค้าว่าเข้าที

ตามวิถีแนวคิดติดพลิกแพลง

ติดต่อไอเอ็มเอฟตู้เซฟใหญ่

เชิญช่วยไทยเงินของท่านขอปันแบ่ง

ได้สี่แสนห้าหมื่นล้านท่านชี้แจง

คลังไม่แห้งแต่ท้อง…ไทยพร่องไป

ร่วมทั้งหลวง,ราษฎร์,รัฐ ประหยัดทรัพย์

เจียดจ่ายจับของเน้นจำเป็นไหม

ท่องเที่ยวซื้อถือต้อง…เป็นของไทย

คำรัฐไขมานั้น…ช่วงสั้นดี

ช่วงยาวลูกหลานเสียดอกเบี้ยแย่

รัฐควรแก้บำนาญงดสานหนี้

นับล้านผู้อยู่สบายหลวงจ่ายฟรี

ควรไหมที่เสียสละ…เพื่อประชา

ยุบบำนาญวานทำเป็นบำเหน็จ

เจียดจ่ายเสร็จตั้งกฏลดปัญหา

จากคนเก่าเจ้าก่อนจ่ายย้อนมา

อาจดีกว่ากินปล่อย..กว่าร้อยปี

ผู้ประพันธ์ – ส.ทองบุญส่ง

ธันวาคม พ.ศ. 2540

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

Post ID: 60882, Created: , Updated, 2012-02-11 16:24:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #บทกวี#poem#ร้อยกรอง

Recent Posts 

Comments (1)

  • Thank you for very nice poem