Day26+++You can do it! ... (14 June 2016)

งานงอก งานเข้า เมื่อเราต้องแสดงท่าทางประกอบเพลงในวันสุนทรภู่ คุณคิดดูสิว่าเราเป็นครู แล้วต้องไปแต่งตัวเป็นนางยักษ์ นางเหงือก

แล้วเต้นให้เด็กดู เต้นให้คนทั้งโรงเรียนดู ความอายทำงานหนักมาก แต่คาดว่าความใจกล้าต้องทำงานหนักกว่า

ทุกคนรอดูวันพฤหัสบดีหน้านะ 23 มิถุนายน โรงเรียนจัดงานวันสุนทรภู่


อุปสรรคการสอนวันนี้คือ ทางโรงพยาบาลราชเวชเข้ามาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 และฝ่ายพยาบาลจะเรียกนักเรียนแต่ละห้องลงมาตรวจไม่พร้อมกัน แล้วดวงก็มาจบที่คาบเราสอน หน้าที่พลเมือง ป.3 เวลาหายไปเกือบหมดคาบ เหลือเวลาเรียนแค่ 15 นาที ชีวิตตอนนั้นวุ่นวายมาก ต่อด้วยวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน สงสัยต้องจริงจังเรื่องการจับฉลากนักเรียนเพื่อออกมาอ่านออกเสียงหน้าชั้นเรียน เพราะ แต่ละคนมีความอยากออกมาอ่านมาก แย่งกันออกมาสุดชีวิต สังเกตดูนะ ว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กออกมาทำกิจกรรมหน้าห้อง จะกระตือรือร้นกันมาก แต่ถ้าเป็นนั่งฟังแล้วตอบคำถาม จะทำกันไม่ค่อยได้


ซารีน่าบอกว่ากลัวเข็มค่ะ

เด็กชายอารี จอห์น วิลเลี่ยมส์ (ไทย-ออสเตเลีย)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)