นักเรียนร้องเพลงสระเอ (15 มิถุนายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ในคาบเรียนภาษาไทย วันนี้สอนเรื่องคำที่ประสมด้วยสระเอ ซึ่งก่อนเรียนดิฉันให้นักเรียนบริหารสมองด้วยการทำท่าทางประกอบบทร้อยกรอง ตาเขกะตาขำ เด็กๆก็ทำตาม มีงงบ้าง ทำไม่ทันบ้าง ก็ไม่เป็นไร เพราะกำลังเป็นครั้งแรกที่นำ brain gym มาลองใช้ แต่วิธีนี้ก็เก็บเด็กได้อยู่นะ เพราะเด็กจะเงียบและพยายามทำให้เหมือนกับครู

วันนี้นำเพลง สระเอ มาสรุปบทเรียนให้นักเรียนด้วย ซึ่งนักเรียนก็ชอบอะไรที่เป็นเพลง เป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่แล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)