JJ16V6_4 เล่าด้วยภาพ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM13

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ณ ริมน้ำโขง จังหวัดนครพนม

รวมพล ฅ ฅน ชุมชนนักปฏิบัติ เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ ๑๓


สามสหาย ทีมงาน ผู้ก่อตั้ง Mini_UKM ตั้งแต่ ท่าน กัมปนาท อาชา จาก มมส ( เสื้อเหลือง) รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกอธิการบดี มฟล และ JJ


อาจารย์ หมอ วู๊ดดี้ สหาย นักพัฒนา ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร (คนในสุด) เตรียมงานเครียดท่าน อธิการบดี ป้ายแดง รศ.ดร.ประวิตร เอราวรรณ เจ้าภาพ ให้เกียรติ มาให้กำลังใจ ชาว Mini_UKM


สมาชิก ชุมชนนักปฏิบัติ มากัน พร้อมเพรียง


ภาพแห่งความทรงจำ ระดม ผู้นำการพัฒนา คุณภาพ อุดมศึกษา กลุ่มเล็ก ที่มีความเชื่อ " เคารพ ศักดิ์ศรี ความเป็น ฅ ฅน ร่วมระดม ปัญญา"


กิจกรรม ลปรร แลกเปลี่ยนเรียนรู้


ถอดบทเรียน เพียร สุนทรียสนทนา


มองไปข้างหน้า ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเที่ยงก็ไม่หยุด เร่งรุด พัฒนาให้ก้าวไกล


Business Meeting เพื่อวางแผน อนาคต


สรุป งานเดิม Learn เพื่อเติม เสริมงานใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวง เสริมพลัง เครือข่ายการศึกษาไทย


มองไปให้ไกล การศึกษาไทย ต้องพัฒนา

JJ ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 170616 @ ริมแม่น้ำโขง ณ นครพนม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

  • มาส่งความระลึกถึงอาจารย์หมอครับ
  • ยิ่งผ่านวัน อาจารย์ทำไมยิ่งหล่อครับ
  • หล่อทั้งกายและจิตเลยครับ
  • เป็นพลังปัญญาให้อุดมศึกษาไทยต่อไปครับ
  • สู้ ๆครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ร่วมด้วยช่วยกัน เป็นกำลังใจ ให้ไทยก้าวไกล อวิชชา ครับ ท่านอาจารย์ สุดปฐพี

เขียนเมื่อ 

ไปนครพนมเลยนะครับ

จำได้กาเหว่าอยู่แถวนั้น

รออ่านกิจกรรมอีกครับ

ขอบคุณมากครับ