ฝึกสอนวันที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 5 ( วัน ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

วันนี้เช้าอากาศที่สดใส วันนี้ในช่วงเช้าก่อนทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้ให้เด็กนักเรียนเล่นเกมกะหล่ำ เด็กนักเรียนสนุกสนานกับเกมที่ให้เล่น หลังจากนั้นก็มาทำการสอนในเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ วันนี้ให้สนทนาเรื่องสี เด็กสนใจ ตั้งใจเรียนค่ะ แล้วหลังจากนั้นพอสอนเสร็จก็ไปทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ วันนี้ทำการลงโทษโดยปล่อยไปกินข้าวช้า ปล่อยไปทีละคนค่ะ เพราะบางคนเสียงดัง ไม่จด เด็กนักเรียนส่วนใหญ่กลัวไม่ได้ทานข้าวเงียบอย่างกับผ้าพับไว้ จัดการเด็กนักเรียนหลังห้องปล่อยช้า กล่าวตักเตือนก่อน

สำหรับในช่วงบ่ายทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นกันค่ะ วันนี้ทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นกันค่ะ สำหรับห้องนี้วันนี้ตั้งใจเรียน ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม ทำกิจกรรมเช่นกันค่ะแล้วในช่วงเย็นวันนี้ก็ได้มีการไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเช่นกันค่ะ วันนี้ได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กที่ดงป่าลัน ขี้เหล็กน้อยค่ะ ไปเยี่ยมถิ่นเก่า จากการไปเยี่ยมบ้านมาทั้งสองวันเด็กส่วนใหญ่พ่อแม่จะหย่าร้างกันค่ะ ก็ให้กำลังใจเขาไปว่าถึงแม้พ่อแม่จะเลิกกันไปแต่หนูก็ต้องตั้งใจเรียนต่อไปเพื่อคนข้างหลังที่ยังคอยห่วงใย ละเป็นกำลังใจให้ในการสู้ชีวิตต่อไป เรื่องของผู้ใหญ่นั้นไม่ต้องเก็บไปคิดปล่อยให้มันผ่านไป แล้วชีวิตหนูจะไม่ต้องกังวลอะไร


บ้านเด็กนักเรียนที่ไปเยี่ยม


บ้านสวนหลังมหาลัยราชภัฏที่สะลวง กลับเยือนถิ่นเก่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)