วิชาการพัฒนานิสิต : โครงการในฝัน (ทบทวนการเรียนรู้ผ่านคลิปเพลง)

กระบวนการโครงการในฝันของการเรียนรู้ในรายวิชาพัฒนานิสิต คือการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ล้อมวงโสเหล่/เสวนาเรื่องราวกิจกรรมในฝันที่อยากทำ

ความฝัน จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเรา "ลงมือทำ"
ลงมือทำอย่างเดียว ไม่เพียงพอ
แต่หมายถึงต้องประเมินงาน ถอดบทเรียนเป็นระยะๆ

....

กระบวนการโครงการในฝันของการเรียนรู้ในรายวิชาพัฒนานิสิต
คือการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ล้อมวงโสเหล่/เสวนาเรื่องราวกิจกรรมในฝันที่อยากทำ ซึ่งผูกโยงมาจากกระบวนการ รู้จักฉันรู้จักเธอ - จิตอาสา(จิตสาธารณะ) อันหมายถึงเรื่องราวที่นำมาสื่อสาร แลกเปลี่ยนกันนั้น ส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรมเหล่านั้น


ด้วยเหตุนี้กิจกรรมที่นิสิตนำมาสื่อสารแบ่งปันกัน จึงมีทั้งที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว - ผ่านมาแล้ว หรือกระทั่งยังไม่เกิดขึ้น


...

กระบวนการโครงการในฝัน คือกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นิสิตได้นำทฤษฎีจากการบรรยายมาฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มทีม
ก่อนกลับไปลงมือเขียนงานโครงการส่งผู้สอน

กระบวนการโครงการในฝัน เหมือนการทบทวน ถอดบทเรียนกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว เพื่อนำมาแบ่งปัน สานฝันร่วมกับเพื่อน

กระบวนการโครงการในฝัน เหมือนการผูกโยงให้นิสิตได้ออกแบบกิจกรรมที่จะต้องลงมือทำร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อ "บริการสังคม"

และกระบวนการโครงการในฝัน ก็เหมือนการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นทีมให้กับนิสิต

...


ครับ ผมคงไม่บอกว่า กระบวนการโครงการในฝันนี้
ใช้เครื่องมืออันใดบ้าง----

แต่ที่แน่ๆ แต่ละคนได้ทบทวนประสบการณ์ตัวเอง ได้จินตนาการใหม่
ได้เล่าเรื่อง ได้ฟัง ได้หาข้อสรุป
ได้ทำแผนผังความคิด ได้นำเสนอ ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (2)

-สวัสดีครับอาจารย์

-บันทึกนี้มาเสริมหนุน"ความฝัน"ของผมครับ

-ชอบข้อความสั้น ๆนี้ครับ"ความฝัน จะเป็นจริงได้ ก็ต่อเมื่อเราลงมือทำ"

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ เพชรน้ำหนึ่ง


การลงมือทำ คือ บ่อเกิดปัญญา -ปัญญาปฏิบัติ

การลงมือทำ ช่วยให้เราตกผลึกทางความคืด ความรู้ และทักษะ หรือกระทั่งทัศนคติ

ผมเชื่อเช่นนั้น ---- สบายดี นะครับ