ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการคัดเลือก

ตั้งแต่ วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. รับสมัคร
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์
22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. รายงานตัว
1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. เริ่มปฏิบัติงาน

Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ||http://k4ds.psu.ac.th/files/SHF_Programmer1605.pdf

Download ใบสมัคร ได้ที่ || http://k4ds.psu.ac.th/files/application_form.pdf

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลได้ที่
คุณเมษยา มะประสิทธิ์
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1168
Email: [email protected] Website: www.SHFthailand.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ความเห็น (0)