วันที่ 23 วิดีทัศน์ปราบจอมซน (15 มิถุนายน 2559)

ลูกชาวนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกเรื่องราว......วันพุธสีเขียว

สวัสดีเช้าวันพุธ กับหน้าที่ครูเวรประจำวัน วันนี้ก็ไปทำหน้าที่เหมือนเดิม คือยืนรับนักเรียนที่หน้าโรงเรียน เหมือนปกติ ยืนรอจนนักเรียนจะเข้าโรงเรียนครบหมดทุกคน ก็ไปเข้าแถว กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันนี้คือการใส่บาตร นักเรียนส่วนใหญ่จะใส่เงิน หรือไม่ก็ไปยืนไหว้มากกว่า ไม่ค่อยมีใครนำของมาใส่บาตร


  • สวัสดีครับ / สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน  • สาธุ ทำบุญร่วมกันได้บุญร่วมกันทั้งโรงเรียน ^^

หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อย สอนวิชาแรกสังคมกับชั่วโมงที่ 2 ชั้นป.6/1 กับป.6/2 วันนี้สอนเรื่องการทำความดี โดยการนำเอานิทานการทำความดีมาเล่าให้นักเรียนฟังเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน จากนั้นใช้คำถามให้นักเรียนเกิดความสงสัยว่ามีหลักธรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี สอนไปตามแผน ช่วงแรกบางคนฟังบ้าง บางคนก็ไม่ฟังบ้าง แต่พอใช้วิดีทัศน์ให้นักเรียนดู นักเรียนทุกคนพากันนั่งดูอย่างตั้งใจ นักเรียนคนที่ชอบเล่น นั่งอยู่กับที่ดูอย่างตั้งใจ ดีใจ ที่นักเรียนให้ความสนใจ สามารถปราบพวกที่ซน และเล่นได้ นั่งดูอย่างใจจดใจจ่อ วิดีทัศน์ปราบจอมซน ใช้ได้ผลจริงๆ และหลังจากที่ได้ดู นักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าได้อะไรจากการดูบ้าง และสามารถบอกหลักธรรมที่เกี่ยวข้องได้ ถือว่าการจัดการเรียนการสอนวันนี้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง และบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ :)

  • ก่อนเรียนนั่งสมาธิก่อนนะค่ะเด็กๆ>>> ข้างหน้าก็นั่งอยู่หรอก แต่พอหันไปข้างหลัง....เอิ่ม บางคนต้องบอกหลายรอบกว่าจะทำ เฮ้อ!


  • พอเปิดวิดีทัศน์ ความเงียบสงบก็เกิดขึ้นทันใด ตัวแซบนั่งนิ่ง อ้าปากค้างเลยทีเดียว


  • ห้องป.6/2 ก็เช่นกัน ตั้งใจดู และสามารถบอกได้ว่าได้รับอะไรจากเรื่องที่ได้ดู

ตอนบ่ายสอนวิทยาศาสตร์ป.5/2 สอนเรื่องการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการให้นักเรียนได้ดูวิดีทัศน์วิธีการขยายพันธ์ุพืชแบบต่างๆ เพราะถ้าหากใช้วิธีการอธิบาย นักเรียนคงไม่สนใจฟัง และไม่น่าเรียน นักเรียนจะมองภาพไม่ออก ไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหน ดังนั้นจึงต้องใช้สื่อเข้ามาช่วย นักเรียนสามารถมองเห็นภาพที่เป็นจริง และทำให้จดจำ เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าจะให้นักเรียนลองทำทุกวิธีก็เป็นไปไม่ได้ เพราะสถานที่ไม่พร้อม และต้องใช้เวลานานมาก นักเรียนห้องนี้ยอมรับเลยว่าคุมชั้นเรียนยากกว่าชั้นอื่นๆ มาวันแรกสุดยอดรับมือไม่ไหวเลยทีเดียว แต่พอผ่านมาประมาณเดือนหนึ่ง ก็รู้ว่านักเรียนคนไหนเป็นแบบใด และเด็กๆก็เริ่มปรับตัว สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีกว่าครั้งแรก


  • ตั้งใจเรียนนะเด็กๆ ถ้าดื้อครูจะสั่งงานเพิ่มนะ>>> การสั่งงานเป็นอะไรที่นักเรียนกลัว!


#วิดีทัศน์ช่วยปราบคนซน#

#สอนเองไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องมีตัวช่วย>>>นั่นคือ "สื่อ"#

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิมพกานต์ จารเมือง (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)