ตั้งค่า vsftpd.conf

Theeradet
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

500 OOPS: cannot change directory:/home/user

ตรวจสอบ แสดง off ใช้ไม่ได้
#getsebool ftp_home_dir
ftp_home_dir --> off

แก้ไขโดย
#setsebool ftp_home_dir on
หรือให้ถาวร หลังรีบูต
setsebool -P ftp_home_dir on


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดโน้ตคนจำยากความเห็น (0)