160615-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Summit & peak & top

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Summit & peak & top แต่ละคำต่าง อ้างอิง จุดสูงสุดของบางสิ่ง

โดยที่ (DPWE) อธิบายว่า

“TOP” เป็นคำใช้ทั่วไปมากที่สุด “top of the hill” “top of the house”

“PEAK” หมายถึง จุดที่อยู่ปลายที่สุด “peak of a roof” “peak of a cap”

“Summit” ความหมายใกล้เคียงกับ “Peak” หมายถึง “จุดสูงสุดที่ระดับความสูงหนึ่งของสิ่งใดๆ”

คำพ้องความหมาย รวมถึง “apex” “acme” “elevation” “height” “pinnacle” ‘’zenith” และ “climax”


(CALD) ให้ความหมาย การใช้ นาม “TOP”

ให้ความหมาย นาม “TOP” คือ สถานที่หรือส่วนที่ สูงที่สุด “highest place or part”

UKE ‘She wait for me at the top of the stairs.’

UsE ‘We set out for the top of the mountain at daybreak.’

ให้ความหมาย นาม “TOP” คือ “ผิวหน้าเรียบที่ส่วนบนของบางสิ่ง“the flat upper surface of something”

UKE ‘She had her hair all piled up on top of her head.’

ให้ความหมาย นาม “TOP” ทั้ง UKE และ UsE คือ “ผ้า” (Clothes)

หมายถึง ผ้าชิ้นบางใช้พันร่างกายเหนือเอวขึ้นไป เช่น

UKE ‘a pyjama top หรือ ‘I need a top to go with these trousers.’

UsE ‘I’m looking for a matching top to go with this skirts.’

ให้ความหมาย นาม “TOP” คือ “ฝา” (Lid) ใช้สำหรับปิดภาชนะหรือ pen เช่น

UKE ‘a screw-on top’ ‘a bottle top’ ‘a pen top’

UsE ‘a bottle top’

ให้ความหมาย นาม “TOP”ใน UKE คือ “สำคัญที่สุด” (most important) เน้นด้วย the = “the top”

หมายถึง ตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในกลุ่มหรือองค์กรหนึ่ง

UsE ให้ความหมายในแนว “ตำแหน่งดีที่สุด” (best position)

‘At 40, he was at the top of his profession.’

(UsE อธิบาย “at the top of” ว่า เป็นหนึ่งในผู้นำของ)

‘Life at the top is stressful.’

ให้ความหมาย นาม “TOP” ทั้ง UKE และ UsE คือ “ของเล่น” (toy) คือ ลูกข่าง

ให้ความหมาย นาม “TOP” ใน ภาษาอังกฤษของ India คือ “ตุ้มหู” (earring)

ให้ความหมาย นาม “TOPS” ใน UKE คือ “ใบไม้” (Leaves)

หมายถึง ใบของ vegetable ชนิดหนึ่ง ที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่เพื่อต้องการเอา ราก (roots)

‘We fed the rabbit some beetroot tops.’

‘If you put carrot tops in water they start to grow.’

ให้ความหมาย Adj. “TOP” ใน UKE นำหน้า นาม คือ “ส่วนที่สูงที่สุด” (highest part) ของบางสิ่ง

‘There’s a dirty mark on the top left hand corner of the picture.’

‘He was standing on the top rung of a ladder.’

หรือ ใน UKE นำหน้านาม คือ “ส่วนที่สูงกว่า” (upper part) หรือ ส่วนใกล้ที่สุดกับส่วนสูงที่สุด

‘The top few steps were damaged and broken.’

UsE หมายถึง “ที่เหนือกว่า” (upper) หรือ สูงที่สุด

‘She tripped over the top step and nearly fell.’


ยังสามารถใช้ “TOP” เป็นทั้ง Adv. และ กริยา และเป็น คำเสริมหน้า ได้อีกมาก


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)