วันที่ 22 ทดสอบอ่าน เขียน ภาษาไทย (15 มิถุนายน 2559)

วันนี้ได้รับหน้าที่ให้ช่วยสอบนักเรียนชั้น ป.5/3 และ ป.5/4 ทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย ของ สพฐ. การทดสอบในแต่ละชั้น ตั้งแต่ ป.1-6 จะแตกต่างกันไป


ในส่วนของ ป.5 จะเป็นการเขียนย่อความ และการอ่านประเมิน 90 คำ ตอบคำถาม 5 ข้อ(ข้อละ 2 คะแนน) รวมคะแนนการอ่าน 100 คะแนน

โชคดีที่ในชั้น ป.5/3 และ ป.5/4 มีครูช่วยสอบอยู่มาก ฉันจึงได้รับผิดชอบ แค่ 7 คน(แต่ยังมีต่อวันพรุ่งนี้) นักเรียนที่ได้ส่วนใหญ่จะอ่านได้ แต่มีหลายคนที่ตอบคำถามไม่ได้ เพราะสนใจที่จะอ่าน สะกดคำให้ถูกมากกว่าสนใจเนื้อหาของบทความ

และในการทดสอบเขียนนั้น ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้แนะนำวิธีการเขียนย่อความให้แล้วว่ามีวิธีการอย่างไร แต่นักเรียนก็ต้องอ่านและสรุปเองทั้งหมด และให้นักเรียนทำแบบทดสอบส่ง(ไม่แน่ใจว่าส่งตอนไหน)

ส่วนตัวคิดว่า การทดสอบในส่วนของการเขียนควรมีการกำหนดเวลาในการเขียน ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ และควรทำให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด จะได้การทดสอบที่ได้มาตรฐาน ไม่เกิดความแตกต่างของข้อกำหนด

และการอ่าน ควรแยกกันระหว่างอ่านสะกดคำ และการอ่านจับใจความเพื่อตอบคำถาม เพราะนักเรียนหลายคนอ่านบทความก็สนใจแต่จะสะกดคำ จนไม่สนใจเนื้อหาของบทความเลย

ดังนั้น การทำแบบทดสอบแต่ละครั้ง ส่วนตัวคิดว่า ทาง สพฐ. ควรมีการสำรวจหรือสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทำการทดสอบด้วย เพื่อช่วยกันพัฒนาการทดสอบ และแบบทดสอบต่อไปค่ะดาวพลัดถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวภัณฑิรา ศรีใจ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)