เอกสารประกอบการบรรยาย ถอดบทเรียน

เป็นการ ค้นหา ความรู้จาก การปฏิบัติ ไม่ใช่ เป็นเพียงแค่... เรื่องเล่า แต่... ต้องมีคำอธิบายที่มีคุณค่า และ สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้

เอกสารประกอบการบรรยาย

Download KMMDKKU_Pet_15_June_2016.pdf

เทคนิคการถอดบทเรียน
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการความรู้ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมศิษย์เก่า อาคารเรียนรวม ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


การถอดบทเรียน เป็นการ ค้นหา ความรู้จาก การปฏิบัติ

ไม่ใช่ เป็นเพียงแค่... เรื่องเล่า
แต่... ต้องมีคำอธิบายที่มีคุณค่า และ
สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

เอามาฝากด้วยครับ

12. หนังสือ คู่มือการถอดบทเรียนสำหรับวิทยากรกระบวนการหน้าปกที่นี่

13. หนังสือ ถอดบทเรียนหมู่บ้านน้ำทรัพย์ หน้าปกถอดบทเรียนน้ำทรัพย์

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/khajitfoythong/profile

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ขอเก็บเอกสารไว้ศึกษานะคะ วันที่ 15 มิ.ย.59ติดภารกิจนัดคนไข้ตรวจMammogram 40ราย เลยไม่ได้เข้าฟังบรรยาย เสียดายมากค่ะ