9/6/59

9/6/59

สวัสดีวันไหว้ครู

(เด็กมีครูก็แบบนี้แหละครับ)

(รางวัลชนะเลิศ พานไหว้ครูช่วงชั้นที่ 2 ครับผม ป.4 เย่!)

(เด็กๆรับรางวัลจากโคอาร่ามาชชชช สำหรับวันไหว้ครูครับผม)

(และนี่คือ สิ่งที่ได้สำหรับวันไหว้ครูของผม .....แต่เพื่อนๆผมได้สรวยดอกเต็มโตะเลยนะครับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)