พรหรมวิหาร ๔ แนวลัทธิถาง ๓๑๔๒

คือ มุทิตา เมตตา อุุเบกขา กรุณา

มุทิตาคือ ศีล หย่าอิจฉาเขา อย่าเกลียดโกรธเขา

เมตตา..คือรักเขา อยากเห็นเขามีสุข

อุเบกขา..วางใจเป็นกลาง (ไม่ใช่วางเฉย) ไม่เข้าข้างใคร

กรุณา...อยากเห็นเขาพ้นทุกข์ ..โดยเราต้องพ้นทุกข์เองเสียก่อน

นี่แหละคือพรหมมวิหารธรรม ๔ ขั้น ตามลำดับ ไม่เชื่อลบหลู่ได้ ไม่ว่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)