6/9/59

6/9/59

สวัสดีวันจันทร์ วันนี้ทางโรงเรียนของเรามีการซ้อมกิจกรรมวันไหว้ครูนะครับ

(ซ้อมวันไหว้ครูในช่วงเช้า)


กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการพูดแสดงความรู้สึกจากสิ่งที่ได้ดู

(การพูดแสดงความรู้สึกจากสิ่งที่ได้ดู ของนักเรียนชั้นป.5)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)