หลักการเติม s หรือ es หลังคำนาม พร้อมแบบฝึกหัด

เตรียมติววิชาภาษาอังกฤษให้ลูกชาย เรื่องหลักการเติม s หรือ es หลังคำนามค่ะ


หลักการเติม s หรือ es หลังคำนาม
กฎ เอกพจน์ พหูพจน์
คำนามส่วนใหญ่เติม s ได้เลย dog dogs
คำนามลงท้ายด้วย พยัญชนะ + y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es baby babies
คำนามลงท้ายด้วย สระ + y เติม s ได้เลย toy toys
คำนามที่ลงท้ายด้วย ch, sh, s, ss, x ให้เติม es church churches
คำนามที่ลงท้ายด้วย f, fe ให้เปลี่ยนเป็น v ก่อนแล้วเติม es loaf loaves
คำนามที่ลงท้ายด้วย สระ + o ให้เติม s radio radios
คำนามที่ลงท้ายด้วย พยัญชนะ + o ให้เติม es volcano volcanoes
คำนามที่ไม่เปลี่ยนรูป fish, deer, sheep
คำนามพหูพจน์ที่ไม่ลงท้ายด้วย s หรือ es foot feet
mouse mice
child children
man men
ox oxen
tooth teeth


ลูกลองทำแบบฝึกหัดนี้ดูครับ โดยเติมคำต่อไปนี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

toys
cats
mice
birds
eggs

Penguins are very different than most ________.
_______ have excellent hearing and very special eyes.
They don’t lay _____ like chickens.
Cats eat ______.
Santa brings ______ to girls and boys.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (0)