ชีวิตที่พอเพียง ๒๖๗๙. เสพติดพฤติกรรม


เช้าวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผมฟังข่าววิทยุแห่งประเทศไทย มีข่าว นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ให้ข่าวโรคใหม่ คือโรคเสพติดพฤติกรรม (behavioral addiction) ที่องค์การอนามัยโลกจะขึ้นทะเบียนให้เป็นโรคใหม่ และให้นิยามง่ายๆ ว่า คนที่เล่นเน็ตเกินวันละ ๓ ชั่วโมง เป็นโรคนี้

โปรดอ่านในลิ้งค์ที่ให้ไว้ข้างต้น จะเห็นว่า โรคเสพติดพฤติกรรมไม่ใด้มีเพียงติดเน็ต ยังมีเรื่อง ติดเซ็กส์ ติดเกม ติดการพนัน และในอนาคตมนุษย์ก็จะหาสิ่งเสพติดใหม่ๆ มามอมเมาเพื่อนมนุษย์กันเอง ได้อีก

ผมวินิจฉัยตัวเอง และบอกสาวน้อยว่า ผมเป็นโรค “ติดเมีย” ไม่ทราบว่าเข้าข่ายโรคเสพติดพฤติกรรมหรือไม่

ไม่ทราบว่าทางการไทยคิดอ่านแก้ไขเรื่อง โรคเสพติดพฤติกรรม ไว้อย่างไร แต่ผมก็ขอเสนอความเห็นว่า เราต้องเน้นการป้องกัน โดยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่พลเมืองไทย ภูมิคุ้มกันนี้เรียกว่า Executive Function (EF) แปลเป็นภาษาไทยธรรมดาว่า ทักษะในการควบคุมตนเอง (personal mastery) ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องสติหยั่งรู้ (mindfulness) ที่ต้องพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงอายุ ๐ - ๕ ขวบ และพัฒนาต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ช่วงสำคัญที่สุดคือช่วง ๐ - ๕ ขวบ และช่วงวัยรุ่นวิจารณ์ พานิช

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์เป็นโรคที่คนอ่านต้องอมยิ้มเลยค่ะ น่ารักจริงๆโรคนี้