ชื่อหมู่บ้าน

บ้านตากวน จังหวัดสุรินทร์ เกิดขึ้น.......ได้อย่างไร

ในสมัยก่อน จังหวัดสุรินทร์มีพระยาภักดี ศรีณรงค์ ซึ่งท่านได้เป็นกษัตริย์ของคนส่วย ในจังหวัดสุรินทร์นั้นมีภาษาที่แตกต่างกันไป มีทั้งลาว เขมร และส่วย ซึ่งภาษาส่วยนั้นมีความเชื่อกันว่าเป็ภาษาที่ใช้พูดกับช้างได้คับ

อ้่างอิงจาก http://srrssurin.blogspot.com/

ซึ่งหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านส่วย เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงช้าง และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

เป็นชุมชนชาวส่วยกลุ่มใหญ่ และได้ทำการไปจับช้างแถบชายแดนเขมร เป็นประจำ

ซึ่งปู่ทวดผมก็เป็นหนึ่งในนั้น !!!!!

อ้างอิงจาก http://www.kradandum.com/chang/round_01.htm

หมู่บ้านแห่งนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุข จนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่ง ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน

ไม่ว่าจะเป็นไข้ทรพิษ ชาวบ้านจนได้เคลื่อนย้ายถิ่นทางไปทางตะวักตก

เมื่อเดินทางไปถึง ได้เจอหนองผักบุ้ง ซึ่งมีผักบุ้งมากมาย


อ้างอิงจาก http://www.oknation.net/blog/somchoke101/2014/09/0...

มากมาย ซึ่งทางภาษาเขมรและส่วยเรียกว่า ตะกูน และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั้น

พอเวลานานวันเข้า คำว่าตะกูนได้เพี้ยนไปเป็น ตากวน และเป็นชื่อในปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำนานหมู่บ้านความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านตั้งนาน เพิ่งมาเจอที่มาที่ไปของชื่อหมู่บ้านในตอนท้าย --ขอบคุณมากครับ

สรุป ผักบุ้ง คือ ตคะกูน เหรอครับ หรือผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจ

ธมเชาวน์
IP: xxx.158.166.139
เขียนเมื่อ 

ใช่คับ คำว่าตะกูน เป็นของภาษาเขมร แปลว่าผักบุ้งคับ